Opret en profil

Fortryd
X

Søgning efter

Behandling og rensning

Der kan være behov for andre løsninger end traditionel afledning for at håndtere spildevand. Der er ofte krav til behandling eller rensning af spildevand som indeholder olie, fedt eller partikler inden tilledning til kloaksystemet.

Vis Produkter

Nedsivningsanlæg

Nedsivningsanlæg

Anvendelse

I det åbne land – fx bondegårde og sommerhuse – er der nogle steder mulighed for nedsivning af spildevandet, der først afledes til en bundfældningstank. De tunge materialer bundfældes til senere opsamling, mens det resterende vand ledes ud i sivestrenge til nedsivning.

Vis løsning

Samletanke

Samletanke

Anvendelse

Brug Wavins samletanke, hvis det ikke er muligt at etablere nedsivning, eller hvor den offentlige kloak ikke er til rådighed. Samletankene opsamler spildevandet fra hele husstanden og tømmes efter behov. Det kan være en god ide at opsætte alarm/overvågning af kapaciteten i tanken.

Vis løsning

Fedtudskillere

Fedtudskillere

Anvendelse

Formålet med en fedtudskiller er at opsamle fedt i spildevandet, inden det størkner, og dermed øger risikoen for tilstopning af rør og brønde længere inde i systemet. Fedtudskillere er et krav, når der ved normal drift er fedt i spildevandet fra fx fødevareproducenter, restauranter og sæbefabrikker.

Vis løsning

Olie- og benzinudskillere

Olie- og benzinudskillere

Anvendelse

En olie- og benzinudskiller installeres for at forhindre udslip af uønskede partikler som fx olie og benzin i spilde- og regnvandsledninger. Partiklerne kan i værste fald forstyrre den biologiske proces i rensningsanlægget eller havne i søer og udløb.

Vis løsning
Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at forblive på siden samtykker du til anvendelsen af cookies. Jeg accepterer
Email os