Opret en profil

Fortryd
X

Søgning efter

Regnvand

Klimaforandringer medfører kraftige regnskyl. Det betyder øget risiko for oversvømmelser i eksempelvis byområder. Effektiv håndtering af overskydende regnvand giver et løft til bæredygtigheden. Samtidig mindskes risikoen for skader på bygninger og infrastruktur samt trusler mod den offentlige sundhed.

Vis Produkter

Opsamling

Opsamling af regnvand fra tage og vejoverflader er med til at mindske risikoen for oversvømmelser og vandskader. Wavin tilbyder løsninger til regnvandshåndtering til byggerier, parkeringspladser og veje – offentlige og private.

Vis Løsninger

Transport og dræning

Et komplet system til regnvandshåndtering skal kunne dræne og transportere overskydende vand væk, uanset mængde eller flow. Med Wavins rør og tilslutningskomponenter kan du optimere dræning og transport af regnvand, så du opfylder de strengeste krav.

Vis Løsninger

Rensning

Myndighederne kræver stadig oftere, at forurenende stoffer fjernes fra det opsamlede regnvand, før det bortledes. Forurenende stoffer omfatter olie, sand og slam samt tungmetaller. Wavin kan give dig både ekspertrådgivning og de løsninger, der sikrer opfyldelse af alle krav i love og standarder.

Vis Løsninger

Forsinkelse og infiltration

Hvis du kan håndtere spidsbelastninger under et regnskyl, kan du mindske risikoen for skader forårsaget af oversvømmelser. Vores forsinkelsesløsninger giver dig fuld kontrol over bortledning af regnvand. Infiltration sikrer langsom bortledning til den omgivende jord. Kombinationen af forsinkelse og infiltration udvider mulighederne for at håndtere også større regnhændelser.

Vis Løsninger

Genbrug

Regnvand er en dyrebar ressource. Regnvand kan opsamles og bruges som et sikkert og bæredygtigt alternativ til vand fra hanen. Det kan bruges til så forskelligartede formål som vanding, udskylning i toiletter eller bilvask.

Vis Løsninger
Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at forblive på siden samtykker du til anvendelsen af cookies. Jeg accepterer
Email os